Hassas Görevler Tablosu

HASSAS GÖREVLER ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER GÖREVİN YERİNE GETİRİLMEMESİ SONUÇLARI
Taşınır kayıtlarının tutulması Taşınırların en kısa sürede ambarlara girişinin sağlanması,

Ambar güvenliğinin sağlanması,
                                
Taşınır teslim alındığında giriş, tüketime verildiğinde, devredildiğinde,
bağışlandığında, hurdaya ayrıldığında, kaybolma, çalınma gibi yok olma vb. gibi
durumlarda çıkış için "Taşınır İşlem Fişi" düzenlenerek kayıtlarının tutulması,

Muayene ve kabul işlemi hemen yapılamayan taşınırların kontrol edilerek teslim alınması,
bunların kesin kabulü yapılmadan kullanıma verilmesinin önlenmesi,

Yapılan sayım sonucunda fazla bulunan taşınırların "TİF" düzenlenerek kayıtlara alınması,

Taşınırların giriş ve çıkışına ilişkin kayıtların tutulması, bunlara ilişkin belge ve cetvellerin
düzenlenmesi ve taşınır yönetim hesap cetvellerinin konsolide görevlisine gönderilmesi,

Kullanıma verilen tüketim malzemelerinden herhangi bir nedenle iade edilenlerin belge
karşılığında teslim alınması "TİF" düzenlenerek tekrar giriş kaydının yapılması,

Yetkililerin görevden ayrılmalarında, yıl sonlarında ve harcama yetkilisinin gerekli
gördüğü durum ve zamanlarda sayım yapılması, gerekli önlemlerin alınması,

Ambarların ve yetkililerin Sayıştay'a bildirilmesi, yıl içinde de yapılan değişikliklerin en geç bir ay içinde bildirilmesi.

Taşınır Mal Hesabının tutmaması.

Taşınır Yönetim Hesabının verilememesi.

Gerekli evrakların zamanında düzenlenememesi.

Tutanak, cetvel, tabloların v.b. diğer belgelerin belirlenen
sürede Sayıştay'a gönderilememesi.

Taşınırların kontrolünün sağlanamaması, taşınırların
korunamaması ve zararların tespit edilememesi.

Araçların periyodik bakımlarının takibi Kampüs içindeki araçların periyodik bakımlarının düzenli olarak takip edilmesi,

Takipler sonucunda gerekli önlemler alınarak işlemlerin yapılması.

Motor, Şanzıman, diferansiyel arızası gibi araç için önem arz eden sorunların meydana gelmesi.

Olası maliyetin çok daha üstünde zararların ortaya çıkması.

Kurum içindeki ulaşıma dair planlamanın/hizmetin aksaması.